fbpx

נושא: כללי

לימוד תורה בשכיבה

שלום הרב, הייתי מעונין לדעת האם מותר ללמוד תורה בשכיבה? ואם יש לי בעיות ברגלים האם הדין משתנה?

 מן הראוי ללמוד בישיבה או בעמידה, מצד כבוד נותן התורה. בדיעבד, מי שמתקשה יכול ללמוד בשכיבה, בתנאי שיקפיד על צניעות, כבוד, ונקיות.

מקורות

שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן א, סעיף ב.