נושא: חסידות

לימוד ספרי קבלה

שלום לכבוד הרבנים שליט״א, רציתי לשאול האם קיימת הדרכה של רבותינו נשיאינו בעניין לימוד ספרי קבלה. וזה מתחלק לשתיים:
א) באיזה ספרי חסידות צריכים להיות מונחים בשביל ללמוד קבלה?
ב) מה הסדר המומלץ בלימוד הקבלה? איפה להתחיל האם מהזהר או כתבי האר״י או ספרים אחרים? בנוסף מה צריך להיות המינון הנכון בשביל לשלב בין לימודי הקבלה והחסידות בצורה הטובה ביותר?

תודה על התשובות!

ב"ה

א. רובם ככולם של ספרי החסידות מלאים בתוכם בציטוטים ורעיונות מהקבלה. ובראשם – ספר התניא, שאף שהוא ספר המדריך איך לעבוד את ה', מובאים בתוכו יסודות רבים מתורת הקבלה.

עם זאת, ישנם ספרי חסידות שיותר עוסקים בעבודת ה' על פי החסידות, וישנם שיותר עוסקים בענייני השכלה.

אפשר לציין לדוגמה את סדרת המאמרים הארוכה של הרבי הרש"ב, המשך תרס"ו, והמשך תער"ב, בהם מובא בהחרבה יסודות רבים מתורת הקבלה, בהסברה והרחבה גדולה על פי החסידות.

ב. כשבאים ללמוד קבלה מתוך ספרי הקבלה הקדמוניים, יכולים לבוא לידי טעויות חמורות, טעויות שאף יכולות לגבול חלילה בכפירה והגשמת האלוקות. לדוגמה: בספרי הקבלה מופיעים תיאורים על הבורא המדמים זאת לגוף אדם, כמו אור שזורח ממצחו של אדם קדמון, וכדומה, ואדם שלומד זאת יכול לבוא לידי טעות ולתאר את הבורא כאדם קדמון עם מצח שזורח ממנו אור, דבר המושלל בתכלית שהרי הבורא אין לו גוף ולא דמות הגוף.

מסיבה זו ציווה הבעל שם טוב שלא ללמוד מספרי קבלה, כפי שמביא הצמח צדק בשורש מצות התפילה.

אך בד בבד הבעל שם טוב עצמו עסק בהפצת תורת הסוד, וכיצד זה מסתדר? והביאור בכך, שכאשר לימוד הקבלה בא בדרך החסידות, אין את החשש האמור. ולכן הדרך המומלצת הוא ללמוד את תורת הקבלה מתוך ספרי החסידות, ובייחוד ספרי תורת חב"ד, המבארים ומסבירים את המושגים המופשטים שבקבלה, בצורה שכל אחד יכול לגשת ולהבין בשכלו האנושי. וללא הגשמה חלילה של האלוקות.

כמובן שאפשר לעיין וללמוד מידי פעם מתוך ספרי הקבלה, בפרט כשרוצים להבין איזה ענין וכדומה, אך סדר הלימוד הראוי על פי הדרכותיו של הרבי, היא שהקבלה מגיעה מתוך החסידות. וצריך לדעת, שהבנה אמיתית בספרי הקבלה יכולה להיות רק על פי ספרי החסידות.

מומלץ ללמוד לעיון את קונטרס "עניינה של תורת החסידות" בה הרבי מסביר את החידוש המיוחד בגילוי החסידות, גם ביחס ללימוד ותורת הקבלה.

 

מקורות