לימוד חומש בלילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

כשאומרים חומש בלילה (להשלים את החת"ת) מה לעשות בפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י?

תשובה

האחרונים נחלקו אם אפשר לקרוא בלילה מקרא כשמוסיף לקרוא על כל פסוק את התרגום אונקלוס. אולם יש שכתבו שמדברי האריז"ל משמע שהמקרא והתרגום הם מדרגה אחת (המקרא הוא בחי' פנים והתרגום בחי' אחור) ויש יניקת החיצונים יותר מבחינות אחרות, ומשמע שאין כלל תועלת בהוספת קריאת התרגום. למעשה נראה להורות שכשאין פירוש רש"י תלמד עם פירוש אחר שאינו תרגום אונקלוס.

מקורות

שע"ת סי' רפה ס"ק א. כף החיים שם ס"ק יד, כז. יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ב. שער המצוות ואתחנן דף לו א


דילוג לתוכן