לימוד חומש בלילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

לימוד חומש בלילה

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

תאריך העלאה: 27.12.2018 – 00:00

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

כשאומרים חומש בלילה (להשלים את החת"ת) מה לעשות בפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
האחרונים נחלקו אם אפשר לקרוא בלילה מקרא כשמוסיף לקרוא על כל פסוק את התרגום אונקלוס. אולם יש שכתבו שמדברי האריז"ל משמע שהמקרא והתרגום הם מדרגה אחת (המקרא הוא בחי' פנים והתרגום בחי' אחור) ויש יניקת החיצונים יותר מבחינות אחרות, ומשמע שאין כלל תועלת בהוספת קריאת התרגום. למעשה נראה להורות שכשאין פירוש רש"י תלמד עם פירוש אחר שאינו תרגום אונקלוס.

מקורות

שע"ת סי' רפה ס"ק א. כף החיים שם ס"ק יד, כז. יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ב. שער המצוות ואתחנן דף לו א


דילוג לתוכן