fbpx

לימוד התפילה לר"ה ע"י הש"ץ.

תאריך העלאה: 31.08.2018 – 10:07

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

חזן שכבר למד את התוכן של התפילות בשנים הקודמות, האם הוא צריך ללמוד שוב גם השנה?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

הש"ץ צריך לעבור על התפילות, ובפרט הפיוטים לדעת לכל הפחות את פירוש המילים שלהן, ואפילו עשה כן אשתקד, מכל מקום יעשה זאת כל שנה קודם שיורד לפני התיבה. וכן הורו אדמור"י חב"ד. (וראה לקו"ש חי"ט ע' 462).

מקורות

דילוג לתוכן