לימוד התפילה לר"ה ע"י הש"ץ.

חזן שכבר למד את התוכן של התפילות בשנים הקודמות, האם הוא צריך ללמוד שוב גם השנה?

הש"ץ צריך לעבור על התפילות, ובפרט הפיוטים לדעת לכל הפחות את פירוש המילים שלהן, ואפילו עשה כן אשתקד, מכל מקום יעשה זאת כל שנה קודם שיורד לפני התיבה. וכן הורו אדמור"י חב"ד. (וראה לקו"ש חי"ט ע' 462).

מקורות