fbpx

נושא: חסידות

לימוד הפרשה החסידית

שלום וברכה לכבוד הרבנים שליט״א.
רציתי לשאול, יש תקנה ידועה של הרבי ללמוד בכל שבוע את כל המאמרים על הפרשה בתורה אור/ ליקוטי תורה. רציתי לשאול ראשית איך אפשר לעמוד בזה? שהרי יש פרשיות עם מספר עצום של מאמרים וכאמור הרבי הדגיש שצריך ללמוד הכל.
דבר שני, איך מחנכים את הדור הבא לעסוק הרבה בדא״ח ובפרט במאמרים האלו שהוגדרו כ-״תורה שבכתב של תורת חב״ד״ על ידי הרבי בצמוד לספר התניא. בפרט שמידי פעם מקבלים תחושה שחסידים בכלל לא חסידות וה-״מאבק היומי״ שלהם הוא להצליח ללמוד את שיעורי החת״ת של אותו היום. איך מתמודדים עם העם ארציות הזאת?

תודה על התשובות ושכרכם כפול מן השמים.

ב"ה

א. כמו כל דבר, בסדר והתמדה אפשר להספיק. בפרשות הקצרות אפשר ללמוד גם מהפרשות הארוכות.

לתועלת הסדר, ישנם שהכינו מורה שיעור ללימוד יומי. אפשר להעזר בזה.

זה הקישור

https://4ysc01p1vhw140bqmvpyqhpw.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/04/18-04-2018-23-22-19-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf

ב. ראשית, הדבר שהזכרת בהחלט חשוב ונכון, וצריך לחנך לכך, לחיות את החסידות ולימוד החסידות.

ישנם חסידים רבים שמקפידים על כך, וחיים את החסידות ולימודיה ולא אלמן ישראל.

יחד עם זה, צריך להעריך גם יהודים שעוסקים לפרנסתם וכדומה, ובכל זאת מקפידים במסירות נפש על השיעורים היומיים כמו החת"ת והרמב"ם זה בוודאי דבר גדול, וראוי להערכה.

צריך לזכור שהרבי פתח את החסידות ליהודים מכל הסוגים, לא רק ללמדנים, אלא גם לאנשים, שאינם מסוגלים או יכולים, או לא חנוכו ללימוד עיוני ומעמיק, וגם הם שייכים לאילנא דחיי, דרך הלימוד של התניא היומי, השיחות של הרבי, ועיסוק במבצעים וכו', ואדרבא, כמובא בדא"ח בארוכה מעלתם של היהודים הפשוטים, ובפרט בחודש אלול בו צריך להיזהר ביותר מביקורת על יהודים אחרים, ואדרבא להוסיף בלימוד זכות.

בברכת הצלחה בלימוד החסידות ודרכי החסידות.

מקורות