לימוד גמרא עם נשים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

האם ראוי ללמוד עם נשים גמרא או עין יעקב?

תשובה

בספר הזכרונות מובא אודות סבתו של אדה"ז, רחל, שהייתה למדנית גדולה, ולמדה גם גמרא.הרבי חידש "בנוגע ללימוד התורה דהנשים עצמן, להוסיף בשיעורי תורה, הן בהלכות צריכות להן, והן בעוד עניני תורה, ומתחיל מהענינים שהלימוד בהן הוא נקל יותר כמו לימוד עין יעקב – אגדות שבתורה שמושכות לבו של אדם". ולהעיר שרבי יוסף חיים זוננפלד קבע עם זוגתו שיעור בעין יעקב.

מקורות

ספר הזכרונות פרק פ-פג-צב ספר השיחות תש"נ ח"ב עמ' 459. משנת יהושוע ח"א עמ' תסא


דילוג לתוכן