ליל ניטל כשיש שני תאריכים

אנחנו שלוחים ובמדינתנו חלק חוגגים את יום אידם לפי הלוח היוליאני וחלק לפי הלוח הגרגוריאני, אין תאריך מסויים שאפשר לומר שהוא הרשמי, למעשה הרבה חוגגים בשני התאריכים. מתי עלינו לציין את ליל ניטל – ב25/12 או ב7/1?

במקום שיש כמה מנהגים בין הגויים באיזה יום הוא חגם אז יש לקבוע ניטל רק פעם אחת,

וזמנו יהיה לפי המנין שרוב הגויים (שגם בגויים הולכים אחר רוב) באותה מדינה נוהגים.גם אם אין רוב מובהק, אפשר ללכת על פי רוב קטן,
51 אחוז זה רוב

ולכל הפחות, שיעשה כפי רוב במחוז שהוא גר בו.


מקורות

אג"ק חי"ד עמ' שנ"ב וראה לקו"ש חט"ו ע' 554.