ליל הסדר שחל בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שאלה

מה הדין המיוחד בליל הסדר שחל בשבת?

תשובה

הזרוע שנוהגים לצלותו, כמובן יש להקפיד לעשות זאת לפני שבת. וכן טחינת החזרת ("חריין") עבור המרור.
מי מלח עבור הכרפס, להכין לפני שבת. ואם שכח – יכין בריכוז נמוך בלבד ובכמות הנצרכת המנימלית.
ערבוב החרוסת עם היין צריך להיות לפני שבת, ואם שכח יתן מעט חרוסת בצלחת עם מעט ייין, ולא ישפוך היין לתוך החרוסת.
אמירת שפוך חמתך, בפתיחת הדלת, אך ללא החזקת הנרות.
אמירת שלום עליכם ואשת חיל לפני הקידוש – בלחש.
פסח כשר ושמחמקורות

דילוג לתוכן