מותר לחתוך החוט העודף על 24 ס״מ, אך לא יחתוך בסכין או מספריים של ברזל, אלא עם השיניים או מספריים שאינם מברזל.