fbpx

לחם מזונות

לפי אדמור הזק"ן יש כזה מושג של לחם מזונות? מישהו אמר לי שכל עניין "לחמנייה מזונות" הוא לפי שיטות אחרות ולא לשיטת אדמו"ר הזקן.

יש בהחלט מושג של לחמניות 'מזונות' במקרה שבלחם רוב הנוזל הוא מיץ פירות. הבעיה מתחילה כאשר אוכלים את זה כתחליף לסעודה, שאז מי שאוכל יותר מ'כביצה', צריך לברך על זה 'המוציא'.


החידוש של אדמו"ר הזקן (המופיע בסידור שלו) שאם אוכלים מלחמים אלו לשובע כשיעור 'ארבע ביצים' ומעלה, ושבעים מהם לבדם או בצירוף בשר ודגים וכדומה, מברכים עליהם ברכת המזון (ואם יודעים זאת מראש, יש ליטול ידיים תחילה ולברך 'המוציא'). ואם אוכלים מהם 'כזית' ומעלה ושבעים מהם לבדם או בצירוף , יש ליטול ידיים ולאכול תחילה 'כזית' לחם ממש, ולברך 'המוציא' וברכת המזון. הדברים נכונים גם אם כבר בירכו מזונות תחילה, וגם לאחר שכבר אכלו.

מקורות