fbpx

להאמין בהצלחה

איך אני עובדת על עצמי להיות עם אמונה חזקה שיהיו תוצאות לפרויקטים, אני לא מסתמכת רק על תפילות, אני בנאדם לוגי, אני מנסה לעבוד על עצמי לעשות כלים אבל אני מאוד לחוצה. איך אני נהיית פחות לחוצה.

כאר ישנו אירוע או התעסקות עם פרויקט חדש, יש לנו תגובה רגשית של לחץ ודאגה ואנחנו רוצים שיהיה לנו יותר ביטחון ואמונה.


יש מחשבות – אני אדם לוגי – למדתי מתמטיקה. כמו שזה במציאות זה לא פשוט, אין וודאות שזה יצליח.


אנחנו רוצים שהפרויקט יצליח אבל אם זה לא ילך זה לא אני.


צריך להבין שיש לנו עוד שותף, הרבי, והכישלון לא אומר עלינו שום דבר. הכישלון הוא לא אישי.

מקורות