לבישת קיטל, נשים.

האם נשים לובשות ג"כ קיטל ביום כיפור?

רבינו הזקן כתב שיכולות ללבוש את הקיטל, אבל שאר בגדים לבנים אין להם ללבוש. בקצשו"ע פסק שגם הנשים לובשות בגדים לבנים ונקיים לכבוד היום. אך יש להוסיף שיש לנהוג כפי מנהג המקום כדי לא להביע תמיהה.


 

מקורות