fbpx

לא רוצים גן עדן

שלום הרב. אדמו"ר הזקן אומר שלא רוצה להיות בג"ע אלא רק את הקב"ה בעצמו, שרוצה את הגאולה, (א"א לומר שהכוונה שרוצה את הקב"ה עצמו זה להתבטל אליו כי המטרה דירה בתחתונים) השאלה: איך עוזר שהם מוותרים על הג"ע אז משיח יבוא יותר מהר, הרי אחרי שעולים למעלה ניגמר התפקיד ? ולמה לא קצת ליהנות עד שמשיח יבוא ?

ב"ה

כוונתך בטח לפתגם הידוע המובא בספר היום יום:

אדמו"ר הזקן היה אומר בעת דביקותו: איני חפץ במאומה; איני רוצה בגן עדן שלך, איני רוצה בעולם הבא שלך – כי אם אותך בלבד.

אדמו"ר הזקן ביטא בכל, שכל הגן עדן למעלה והעולמות העליונים הן רק 'גילויים' של ה', ואילו הדבקות בה' בעצמו, זה על ידי קיום מצוותיך והבאת הגאולה בפועל ממש.

הכוונה לוותר על גן עדן, הוא לעורר בנו את התשוקה לרצות משהו שמעבר לזה, העצמות שלמעלה מהגילויים, ואין הכוונה שהנשמה לא תהא בגן עדן בנתיים, אלא שתבין מה החשיבות ומה העיקר, ושהתענוג של ה' הוא דוקא כאן בעולם הזה.

 

מקורות