fbpx

לא מצליחה בשום תחום

אני לא מצליחה בשום תחומי שאני מעונינת בו למשל רוצה לעבור לגור באילת וכל מה שאני עושה אני נתקלת בבעיה
בתחום הזוגיות אני לא מוצא אדם שמיועד לי אין לי עבודה שלציידה שכר שהתפרנס ברווחלסכום אני לא מוצאת את יעודי מיואשת מהמצב שלי אין לי שמחת חיים אין לי פרנסה ברווח אין לי חברים וחברות
אנא אנא עזרו לי תודה

שלום וברכה

ראשית נאחל שעם תחילתה של השנה החדשה – תמשך ברכה חדשה ותראי הצלחה בכל מעשה ידיך.

יחד עם זאת – אין זה פוטר אותנו מהשתדלות. לא ברור ממה שכתבת את הסיבה לחוסר ההצלחה. כדאי לפעול בשני מישורים – הרוחני והמעשי.

הרוחני – לבדוק את המזוזות בבית, לקבל החלטה טובה של הוספה בתורה ומצוות, כדי שזה יהיה כלי לברכה שתגיע מלמעלה בעזרת ה'.

המעשי – לעשות סדר בתחומי החיים השונים. את מתארת כאן כמה דברים, עבודה, זוגיות, מעבר דירה וכו'. כדאי לעשות 'בירור' מה הסיבה שהדברים נתקעים. מהם הדברים הבאמת חשובים לנו שאנו רוצים להצליח בהם, וכיצד נפעל נכון כדי שזה יקרה.

לשם כך מומלץ להתייעץ עם מישהו נוסף, שהרי חז"ל אמרו לנו "תשועה ברוב יועץ". עדיף מישהו שיש לו ניסיון בתחום האימון, שיכול לתת כלים ולעזור כיצד אנו מזהים את הסיבה לתקיעה וכיצד משתחררים ממנה.

אם את רוצה תפני אלינו וננסה להמליץ על מישהי מתאימה.

מה שגם חשוב מאוד – הוא לחזק את הביטחון בה' ואת החשיבה החיובית, ועצם חיזוק הביטחון גם ימשיך מלמעלה את ברכת ה'.

בשורות טובות

מקורות