fbpx

נושא: חגים

לא מוזכר השם

תאריך העלאה: 22.02.2018 – 20:17

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

בפרשת תצווה לא מוזכר שמו של משה, ובמגילת אסתר לא מוזכר שם השם. האם יש קשר בין הדברים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שאלה יפה, ותשובתה:


א. בפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה מאחר ש:


1. קללת צדיק אפילו על תנאי היא מתקיימת ומשה אמר לפני ה' בבקשתו למחילה על חטא העגל "ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת". 


2. היות שז' באדר – יום פטירת משה – חל תמיד (בשנה פשוטה) בשבוע של פרשת תצוה, ובאי הזכרת שמו יש רמז להסתלקותו. 


3. בפנימיות העניינים, אי הזכרת שמו של משה מרמזת על דוקא גבוה של עצמיות שלמעלה משם ("ואתה תצוה" – משה בעצמותו).


ב. הגמרא אומרת שמקורה של המגילה בתורה הוא מהפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". ואם כן שם ה' מופיע במגילה אך באופן נעלם ונסתר.  בפנימיות הדברים באה אי-הזכרת שם ה' במגילה לרמז, שעניין המגילה קשור לדרגה גבוהה של אלוקות, הנעלית מהשמות הקדושים, דרגה שאינה נתפסת ונרמזת בשם. דוקא האור הכי גבוה בא באופן של התלבשות והסתתרות. ואם כן, יש קשר בין שני הדברים.

מקורות

ביאורי החסידות.

דילוג לתוכן