fbpx

כתיבת פדיון נפש

שלום, שאלו אותי איך כותבים פ"נ לרבי? מה הנוסח? 

שלום וברכה,


הנוסח המקובל אצל חסידים הוא לפתוח במילים:


פ.נ


כבוד קדושת אדמו"ר, אנא לעורר רחמים רבים עבור נר"נ (=נפש רוח נשמת)


וכאן לציין את השם הפרטי המלא ואת שם האמא של מבקש הברכה (לדוגמה, יצחק בן שרה), ובהמשך את בקשת הברכה המפורטת.


מקובל ליטול ידים לפני הכתיבה. יש המקפידים לקבל החלטה טובה, בהוספה במצוות ומעשים טובים, ככלי לברכה.

מקורות