fbpx

כתיבת יומן ואירועים

אני כותב לעצמי יומן מפורט מכל העובר עלי וכן מחשבות ודיבורים עם אנשים.
השאלות. א. האם זה נכון. אולי גובל בכפייתיות לתעד כל פרט. או שזה טוב שאני מתבטא. ב. איך אפשר לנצל זאת לחנך עצמי למבט מתוקן ופרשנות חסידית על החיים. ג. האם מתאים להעתיק קטעים שלמים ולצרף למכתב לרבי. האם ראוי לפרט לרבי כ"כ.
תודה.

1. באופן כללי אם אתה נהנה מהכתיבה והיא מוסיפה לך תענוג ושמחה, לא נראה שזה כפייתי. אם זה מלחיץ אותך ואתה כביכול מוכרח בזה, זה יכול להיות כפייתי. מומלץ לכתוב דברים שיש בהם תוכן ומשמעות. אין צורך לכתוב שיחה סתמית עם מישהו על משהו חסר ערך. רק דברים שיש בהם ערך תוכני, או מאורעות שיש בהם ענין וחשיבות, דברים עם ממד חדש, שיש צורך לזכור אותם או להתבונן בהם. וכך יהיה לזה את המקום והערך החיובי של הכתיבה.
2. על ידי שמתבוננים באותם עניינים, ולומדים מה ההוראה מהם בעבודת ה', ומה אני יכול ללמוד מהם.
. 3. לא נראה שיש בעיה.

מקורות