כשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כשרות

כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

תבנית מחומר 'אמאייל', שנתערבה בשני תבניות 'פרווה', ואינו יודע ומכיר איזו היא, מה הדין.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
יכול להשתמש לפרווה.

מקורות

הדין הוא שיבש ביבש בטל ברוב. כמבואר בפתחי תשובה יורה דעה (סימן קא ס"ק ג): ובשר בחלב. עיין (בתשובת נו"ב חי"ד סימן למ"ד) במעשה שאפו קרעפליך עם חמאה בתשעה אגני נחושת ובתוכם היו שנים שקודם לזה נאפה בהם עם שומן וכתב דאעפ"י שמשחו הבעקליך בשומן וחמאה והיה בעין וא"כ נאסר כולו מ"מ בטילים ברוב דאותן שנאפו באלו השנים הם המיעוט נגד הנשארים ובטל כדין יבש ביבש ולא מקרי חתיכה הראויה להתכבד דאף ע"ג דבב"ח הוא איסור מחמת עצמו מ"מ הכא העיקר הוא העיסה ובב"ח הוא בלוע להכי בטל רק צריך לאסור כפי מנין אותה שנאפו בשני בעקליך והשאר להתיר וא"ל דמיחשב מין בשאינו מינו שהשומן אינו מינו עם החמאה וצריך ס' גם ביבש ואפילו באיסור בלוע לפי שכשיבשלם יתן טעם מ"מ הכא לא היה רק איסור דרבנן לפי שכל השומן היה של אווז ובכה"ג כתב הש"ך בסי' ק"ט דאפילו בא"מ בטל ביבש חד בתרי ע"ש.


דילוג לתוכן