כשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שאלה

מה הסיבה לאיסור חלב גויים? והאם יש בעיה באבקת חלב נכרי?

תשובה

אסרו חכמים לשתות מחלב שגוי חלב אותו. הטעם לזה הוא שמא עירב בתוכו חלב שבא מחיות טמאות. ואף אם אין בעדר שלו חיות טמאות אסרו חכמים ולא חילקו.

מקורות

דילוג לתוכן