כשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שאלה

האם העוזרת הגויה שלי יכולה להטביל כלים?

תשובה

מן הדין גם גבר וגם אשה יכולים להטביל, ואילו קטן או גוי יכול להטביל, אך צריכים שיהיה יהודי גדול עומד על גביהם שרואה שאכן הכלים הוטבלו כהלכה. אך מלכתחילה אין לעשות הטבלה על ידי גוי כי בכך אינו יכול לברך. אלא יתחיל הוא הטבילה של הכלי הראשון והגוי יכול לסייע לו בהטבלת הכלים. ובנוכע לקטן יכול להטביל בברכה אם עומד על גבול יהודי הנ"ל.

מקורות

דילוג לתוכן