Ask The Rabbi

נושא:

כשרות למוצרי קוסמטיקה

שלום הרב, אני צריך לקנות לאשתי מתנה מוצרי קוסמטיקה, רציתי לדעת אם צריך להיות על זה הכשר?

אין צורך בהכשר למוצרי קוסמטיקה, מלבד דברים שבאים במגע עם הפה, שיש מקום להחמיר בזה.

מקורות