כפתור כפתורים

מה הסיבה שבחב"ד מכפתרים את הכפתורים בצורה משונה, הופכים את הכפתור ולא מכפתרים אותו בצורה רגילה? תודה רבה.

ענין זה אינו ענין של חב"ד בלבד, אלא גדולי הדורות הקפידו מאוד שכפתורי הבגדים יהיו באופן שימין הבגד יהיה על שמאל הבגד, והטעם לזה הוא להגביר את הצד הימני – שהוא צד החסד, על הצד השמאלי – שהוא צד הגבורה. (וראה באריכות בזה בס' פסקי תשובות ח"א עמ' כד, שהאריך והביא ליקוט מעולה בענין זה)

מקורות