נושא: ביטחון בה'

כמה שנים העולם קיים?

על פי התאריך העברי אנחנו נמצאים בשנת ה5776 לבריאה. איך זה מסתדר עם כך שיש מחקרים שמראים שהעולם קיים כמה מיליוני שנים, גם עצים וצמחים וכד' וגם גולגולות שהסימנים מראים בהם שהם קיימים כמה עשרות אלפי שנים? תודה רבה

 

כל הסימנים הללו הם השערות בלבד. הקב"ה ברא את העולם כבר באמצע תהליך של התפתחות. לדוגמא, על אדם הראשון כתוב שהוא נברא כמו אדם בגיל 20. אם היה מגיע מדען באותו רגע הוא היה אומר שהעולם לפחות בין 20 שנה, למרות שהוא היה בן יום אחד, וכך בשאר הנבראים.

מקורות