כל יכול להתגלות גם בגבול - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

כל יכול להתגלות גם בגבול

תאריך העלאה: 08.04.2021 – 11:29

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שלום רב בפרק ל"ו בתניא שהאדמו"ר הזקן מדבר שלעתיד לבוא נוכל לראות ממש את עצמותו של ה' בזכות התורה. עין בעין .והביא הרב ערד שליט"א מספר של הרב גבאי (נראה לי) מראשוני המקובלים שהקב"ה שלמות הכל גם יכול להכנס לסוף.
שאלה ראשונה האם זה לא הגשמה שנוכל לראות אותו. שני אם הכל יכול יכול להפך לאדם חלילה כמו שאומרים הנצרות כי אם לא מוריד מיכולתו. אז מה חסרון של הנצרות. סליחה על השאלות אבל רוצה להבין.
תודה רבה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
ב"ה

כוונתך לנאמר בשם 'עבודת הקודש' שכשם שיש לו כח בבלתי בעל גבול כך יש לו כח בגבול, שאם תאמר שיש לו כח בבלתי בעל גבול ולא בגבול – הרי אתה מחסר שלימותו.

ועל פי זה מבואר, שהתכלית האמיתית של "דירה בתחתונים" היא שהקב"ה יתגלה גם בתוך מציאות הגשמית, וזהו מצד הכל יכול יכול שלו.

צריך להבהיר – הכח של הבורא להתגלות בגבול, אינו גבול. אדרבא דוקא מצד כוחו הלא מוגבל, הרי יש לו כח להתגלות גם בתוך הגבול.

משל למה הדבר דומה, לחכם מאוד עמוק ונפלא, שדוקא בגלל גדול חכמתו יודע לתת משלים המתאימים גם לחסרי הבנה בסיסית וללמד אותם את חכמתו העמוקה. אין הכוונה שהחכם הגדול נעשה פתאום בעל ידע ומעט כמו מי ששומע את המשלים שלו, אלא שכוחו גדול בחכמתו העצומה להתגלות גם במשלים פשוטים.

אין זו הגשמה, כי זה לא שהוא נהפך להיות גבול, אלא ששלימותו האין סופית מתגלית גם בגבול, וזה מבטא את הכל יכול שלו.

לגבי לההפך לאדם, כמו הנוצרות חלילה, כמובן שאין זה דומה כלל. כי כאמור, הבורא נשאר בלי גבול, אלא שמראה עצמו גם בגבול, כמו עצמות ה' שהתגלה בקודש הקדושים, ומקום הארון אינו מן המידה. אך לא שהגבול עצמו נעשה אלקים.

 

 

מקורות

דילוג לתוכן