נושא: ביטחון בה'

כל יהודי מאמין

מוסבר שכל יהודי מאמין, איך זה מסתדר עם זה שבשטח רואים שיש ר"ל יהודים שאינם מאמינים לעת עתה?

 

 

ניתן לראות גם במוחש, שגם יהודים רחוקים מאוד, יש איזה נקודה שהיא "קו אדום" מבחינתם שהם לא עוברים אותו. אצל אחד זה יהיה ברית מילה לילד שלו, אצל השני זה להגיד קדיש על פטירת אחד מהוריו, אצל השלישי שהוא לא יאכל חמץ בפסח וכו'. ורואים שאין זה קשור כלל לרמת ידיעותיו ביהדות, אלא גם כאלה שהיו רחוקים מאוד, ישנה נקודה מסוימת שאותה הם משמרים. ולמרות שהם לא יגדירו את עצמם בצורה הזו – הרי זה באמת מחמת נקודת היהדות שקיימת בהם.


עיין בהרחבה בספר התניא פרקים יח, יט. 

מקורות