כללי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שאלה

האם המים בניו יורק צריכים סינון?

תשובה

דעות הרבנים חלוקה בזה. הדעה המקובלת על רוב הפוסקים בניו יורק, שיש לשתות מים אך ורק מברז שסונן על ידי פילטר. והטעם לזה כי לפני כעשרים וחמש שנה מצאו שישנם תולעים וכל מיני מרעין בישין במחם שנמצאים באזור זה. וכן היא דעת רבני שכונת המלך שכונת קראון הייטס

מקורות

דילוג לתוכן