כללי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

האם ישנה מצוות חלה בימינו שאין את כל היהודים בארץ ישראל?

תשובה

מן התורה אין קיימת מצווה זו אלא בזמן שכל יושביה עליה, היינו שכל ישראל יושבים על אדמתם. אך חכמים תיקנו גם בזמן שאין כל יושביה עליה.


ואף הוסיפו ותיקנו גם בעיסת חוץ לארץ ולא רק בארץ ישראל כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל


 


 

מקורות

דילוג לתוכן