כללי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שאלה

למה בחב"ד לא אומרים "לשם ייחוד" לפני כל תפילה?

תשובה

הסיבה לזה היא כי למנהגנו אמירת לשם ייחוד בתחילת היום קודם ברוך שאמר היא משפיעה באופן של פעולה נמשכת על כל היום כולו. וכמו שמברכים ברכת התורה פעם אחת ביום בשביל כל היום כולו

מקורות

דילוג לתוכן