עצירה לתפילה ע"י הנהג - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

עצירה לתפילה ע"י הנהג

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אדם שלקח אנשים 'טרעמפ' בדרך במכוניתו, וברצונו לעצור בדרך להתפלל מעריב, מאחר ושכח להתפלל לפני יציאתו, האם יכול לעצור נגד רצונם.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
יכול, למרות שאי"ז רצונם.

מקורות

דבר זה תלוי בסברה, שהרי נהג הרכב עשה להם טובה, אך אי"ז שנעשה עבד שלהם ומוגבל על ידם, שהרי אם יקרה לו עיכוב מחמת סיבה אחרת כגון 'פנצ'ר בגלגל וכדו',  אי"ז שיצטרך לשכור להם רכב להביאם למחוז חפצם ויצטרכו להתעכב עמו, כמו"כ כאן באם ידע לפני"כ שאמור להתעכב במקום כלשהוא עליו לעדכנם כמובן, אך באם נזכר פתאום באיזה צורך עיכוב באונס ובשוגג, יכול להתעכב אף נגד רצונם ויכולים לירד מהרכב ולהמשיך לבד למחוז חפצם. סוף דבר, עלייתם לרכב היא בתנאי שאין הוא מחוייב להם לשום דבר, וכל עיכוב שצריך לו ולא ידע על כך קודם לכן, יכול להתעכב ואינם יכולים לעכבו מכך.


דילוג לתוכן