כללי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שאלה

חזרתי מהטיסה וכל האוכל שהיה תחת המיטה שלי ישנתי עליו. מדובר על ממתקים ואוכל רבים שעלו הרבה כסף, האם יש היתר מסויים לאוכלם?

תשובה

מאכל או משקה שהיו תחת המיטה שישנו עליה הלילה אין לאוכלם. ודין זה הוא גם אם היו האוכלים מונחים בקופסא של ברזל. אך במקום של הפסד מרובה רבו כמו רבו הפוסקים שמותר לאכול. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

מקורות

דילוג לתוכן