fbpx

נושא: כללי

כללי

במקצועי אני מעצב גרפי. אני עובד כחלק ממשרד פרסום. האם אני לבדוק בתוכן של כל מודעה אם היא מסדרת לפי כללי ההלכה?

כמובן שאין מקום לעצב ולעמד ענינים שלא מתאימים לכללי הצניעות וכו' וכו', ובנוגע לעניני איסור ריבית, כלל חשוב אמרו בפוסקים, שגם העובד במשרד פרסום אסור לו להכין מודעה לעסקה שיש בה איסור ריבית. וישראל קדושים הם ושומרים על עצמם מאיסורים, והפרנסה מן השמים.

מקורות