כלי שבושל בו בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שאלה

הבן שלי – שאינו שומר תומ"צ לע"ע – בישל בסיר בבית שלנו בשבת בכוונה להכעיס. האם צריך להגעיל את הכלי?

תשובה

מצד הדין יש שחייבו להגעיל את הכלי שבו נעשתה העבירה, בטרם ימשיך להשתמש בו, ואמנם ישנם דעות שאם עברו 24 שעות אינו צריך להגעיל אותם, וכן נראה להקל במקרה זה, כי אין אתה זה שאסרת את הכלי, אלא מישהו אחר. (וראה שו"ע או"ח שיח, א.)

מקורות

דילוג לתוכן