fbpx

כישלון

האם כל כישלון וכל הצלחה זה לא אני?

תוהו זה תלותיות יתר בתוצאות, אם יש תוצאות אני שווה ואם יש כשלונות אני לא שווה, אני רוצה להצליח אבל זה לא מגדיל או מוריד ממני. הפחד שבא הוא מהתלות של תוהו. אני שמח כי אני פועל אבל לא הכל אישי.

מקורות