כיבוד אב ואם במקום חולי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

כיבוד אב ואם במקום חולי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר לבן לעשות פעולות מכאיבות לאביו בשעת חוליו, לצורך טובתו ובריאותו?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה

אם הפעולה גורמת להוצאת דם, עדיף שיעשה זאת מישהו אחר – אם ישנה אפשרות לכך, (אך כמובן שאם אין בנמצא מישהו אחר, יעשה זאת הבן).


ואם הפעולות אינן גורמות להוצאת דם, רק לכאב וצער, אם רוצה אביו שבנו דוקא יעשה זאת, עדיף שיעשה זאת הבן, מחמת שהוא יותר רגיש ועדין – לכבוד אביו וצערו, ויעשה זאת בזהירות ורגישות יתר.

מקורות

בשולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם (סימן רמא סעיף ג) כתב: היה קוץ תחוב לאביו, לא יוציאנו, שמא יבא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם, או רופא, לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר, אף על פי שמכוין לרפואה.


אמנם הרמ"א כתב בהגה: בד"א, בשיש שם אחר לעשות. אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער, הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו לעשות. (גם זה בטור ורמב"ם פ"ה מה' ממרים).


[ונראה שגם בהכאה שאין בה הוצאת דם, כיון שישנו בזה לאו דארור מקלה אביו, הרי שאם ישנו אחר עדיף שיעשה אחר.


אמנם פשוט שאם האב מעדיף שבנו יעשה זאת, מפני שיעשה זאת בעדינות ורגישות יתר וכו', וודאי שעדיף שיעשה זאת בנו].

דילוג לתוכן