כ"ח סיון

ב"ה. אני מארגן שיעור בקשר לכח סיון, ורציתי קצת לדעת עוד על התאריך הזה, ובעיקר על המשמעות הרוחנית שלו. תודה רבה רבה.

יום זה מוגדר כיום הצלת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע – יבחל"ח – מעמק הבכא האירופאי וביאתם צלחה לארצות הברית, ביום ב', כ"ח סיון ה'תש"א.

וכידוע פרשת הימים ההם, שהרבי ואשתו הרבנית, הגיעו ביום ביום כ"ח בסיוון בשעה 10.30 בבוקר לנמל ניו יורק.

שם חיכתה להם קבלת פנים מיוחדת, בארגונו של הרבי הקודם, הרבי הריי"צ. את פרשת הימים ההיסטורית תוכל לקרוא בכל מיני קבצים וליקוטים, שליקטו את פרשת הימים ההם, מה בדיוק קרה בכל שלב.

להלן ננסה להביא את המשמעות הרוחנית של יום זה, כפי שהרבי אמר בחגיגות של כח' סיון – יובל שנים, חמישים שנה מאז הגעתו לניו יורק, בשנת תשנ"א.

אז נשא הרבי שיחה מיוחדת, שבה הסביר את משמעותו של היום, ואף אמר כמה רמזים וענינים מאוד מיוחדים ונדירים.  בתחילת השיחה, פתח הרבי את הדברים והסביר, שכ"ח סיון: כ"ח – אותיות כח – בחודש מורה על הכח של כל החודש. וכ"ח סיון מדגיש ומורה על כחו של כל החודש השלישי, שנתייחד בכך שהוא החודש דמתן-תורה (הקשור במיוחד עם "ירחא תליתאי", כדלקמן), דהיינו, שהיום זכאי דכ"ח בסיון מורה על הכח של מתן-תורה.

במילים אחרות, שיום זה, כח סיון, הוא מורה על הכוח של מתן תורה, עד כמה התורה פועלת בעולם ומשפיעה עליו. בשיחה, מסביר הרבי, שהתורה ניתנה במתן תורה,  דוקא בעוה"ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו (עד ש"לא בשמים היא") – כידוע הסיפור הידוע, על כך שנוצרה מחלוקת בין השמיים לבין הארץ, לבין הפסק דין של רבני ישראל כאן למטה, והפסק הוא שהתורה היא לא בשמיים, אלא היא ניתנת דווקא לעולם הזה התחתון.

והסיבה לזה, שהתורה היא דווקא בארץ, כי עיקר הכח והתוקף דאלקות הרי הוא ניכר בגלוי דוקא בגשמיות העולם הזה, בהתחתון שאין תחתון למטה ממנו, ודוקא על ידי עבודת התחתונים נפעלת המשכת העצמות, עד שע"י העלאת התחתון ביותר, מתעלה כל ה"בנין", כולל גם הדרגות הכי עליונות, דסדר השתלשלות.

כמו המשל הידוע, שאם רוצים להרים בניין ולהעביר אותו למקום אחר, או לכל צורך אחר, צריך להרים את כולו מהיסודות שלו, מהמקום הכי תחתון. כי אם לדוגמ', ירימו את הבניין מהקומה השנייה או השלישית, אזי הקומות התחתנות לא יעברו יחד עם הכל.

כך כביכול בעולם כולו, שאם אנחנו רצים להרים את כל העולם, אנחנו צריכים להגיע גם למקום הכי תחתון, וגם אותו להרים.

וכמו שמרומז בלשון "יפוצו מעינותך חוצה" – "דוקא בתוך ועל ידי החוץ (תחתונים בהסתר אורו ית') ניכרת בגלוי ובשלימות ובתכלית השלימות האמת דאלקות, ש"אין עוד (מלבדו)" אפילו בה"חוצה" [וע"ד המעלה של נסים המלובשים בטבע]".

ובהמשך השיחה, מסביר הרבי, שההפצה של מעיינות החסידות, יש לה סדר השתלשלות, מתחיל מאדמו"ר הזקן במקום מושבו, עובר לעיירות השונות ברחבי רוסיה, פולין, עד  – השלב האחרון – כאשר הגיעו לארצות הברית, ב"חצי כדור התחתון", ושם גופא בכמה מקומות, "עד שהגיעו להמקום והבנין שבו נמצאים אנו עכשיו, ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש – ב"770" (כפי שנקרא כך)" בלשונו של הרבי.

ומעורר הרבי על נקודה שצריכים לשים לב אליה, שרואים בפועל, שלמרות שבכל הדורות היתה התגלות החסידות והפצת המעינות חוצה – הרי דוקא ב"חצי כדור התחתון", שבו מתן-תורה לא הי' (בגלוי)  – היתה התגלות החסידות והפצת המעינות חוצה ביתר שאת וביתר עוז, יותר מבדורות ומקומות שלפני כן, עד באופן שזה מגיע לחוצה שאין חוצה ממנה – כפי שרואים בפשטות.

והטעם לזה הוא – מסביר הרבי באותה השיחה, כמו שהתבאר קודם לכן בקשר למתן תורה, שהגילוי של מתן תורה הוא דווקא למטה, בעולם הזה התחתון, כי התחתון ביותר הוא ז ה שמגלה את הגבוה ביותר,

ועל דרך זה מובן בנוגע לאחרי מתן-תורה עצמו, שדוקא ב"חצי כדור התחתון", שבו לא הי' מ"ת בגלוי, נעשית שלימות ההתגלות של "יתרון ארץ בכל היא", השלימות דגילוי התורה ופנימיות התורה באופן דיפוצו מעינותיך חוצה.

ובעצם זה כל התהליך של הגעת הרבי לחצי כדור התחתון, ביום זה, כח סיון, כי ביום זה החלה תנופה חדשה בכל המוסדות של חב"ד, בייסוד מוסדות חדשים ובסיסוס הקיימים, מה שגרם להפצת המעיינות בקנה מידה שלא היה קיים קודם לכן בשום צורה.

ובהמשך, ישנם ביטויים נפלאים בשיחה, שבה מסביר הרבי שדווקא מהמקום הזה – 770 – תפעל הגאולה. וכדאי לראות את הדברים כפי שהם במקורם.

ולסיום, בסוף השיחה, אמר הרבי שהגאולה ממש כבר נמצאת כאן, עד שצריכים שיהודי לא רק יסכים, אלא ירצה ויכריז, שלא רק שסוף הגאולה לבוא, אלא שכבר הגיע זמן הגאולה.

וכמו שאמר הרבי לרב מרדכי אליהו, ביחידות שלו, שהוא חוזר ומדגיש כמה פעמים, שלא רק שסוף הגאולה לבוא, אלא שהיא עומדת על סף הפתח, ומחכה לכל אחד ואחד מאיתנו, שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר שלנו!

מקורות

יחידות הרבי והרב מרדכי אליהו, תשנ"ב.


שיחת כ"ח סיון תשנ"א.


קונטרס בית רבינו שבבל.