fbpx

כוחו של הרגע הזה

שלום רב, מה דעת הרב על הספר "כוחו של הרגע הזה" ושיטתו? הדברים המופיעים שם (אודות השקטה ומבט על כוח הנשמה שבי) בצורה מרוכזת, שיטתית וברורה, מופיעים בהיר לי פחות – לפי הבנתי – במקומות אחרים. האם ניתן ללמוד ממנו? (כתב אותו גוי חכם)

לא קראנו את הספר ולכן אנו לא יכולים להתייחס לתוכנו. בכללות אף שידוע שחכמה בגויים קיימת, היא זקוקה לבירור והתאמה, לא תמיד ניתן לדעת מה נכון ומדויק שם ומה לא נכון. ולכן צריך לקחת בערבון מוגבל את מה שכתוב שם, ויש לעשות ברור בין הדברים. ישנם כאלו שיש להם יותר את הכלים הידע והיכולת לברר זאת, וישנם שלא. ולכן צריך זהירות בדבר.

מקורות