כדור לכאב ראש בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב חיים הלל רסקין

שאלה

מתי ניתן לקחת כדור לכאב ראש בשבת ?

תשובה

שלום וברכה,
חכמים אסרו לקחת תרופות בשבת, גזירה שמא ישחוק בסממנים וייצר תרופה בשבת באופן האסור.
לכן, כאשר המצב הוא שהאדם הרוצה לקחת כדור מסתובב כמו אדם רגיל רק שמרגיש שהמיחוש מפריע לו קצת, אין לקחת כדור.
כאשר מדובר על מצב של חולי, גם כאשר הוא בגדר של חולה שאין בו סכנה מותר לקחת תרופה. למשל כאשר יש לו חום מעל 38 מעלות או כל מקרה שיש לו חום מעל הרגיל אצלו.
כמו כן כאשר אדם מרגיש שכל גופו חלש או שכואב לו הראש כל כך עד שהוא צריך ללכת לנוח במיטה או שיש לו כאב ראש מאוד חזק (כמו מיגרנה) מותר לו לקחת כדור, וכן במקרה שעכשיו הכאב הוא חלש אבל הוא יודע שאם לא יקח תרופה הכאב הולך להתחזק (להיות מיגרנה) מותר כבר לקחת תרופה.

מקורות

שש"כ פל"ג סעיפים א' ג' ו' וט"ז.

דילוג לתוכן