fbpx

נושא: הלכה

כדורים בט' באב

אני לוקחת כבר כמה ימים אנטיביוטיקה ו כדורים להרגעת כאבים לעכשיו יש לי כאבים נוראים ו אני לא יודעת אם מותר לי לקחת כדור ו אני לא מסוגלת להירדם מרוב הכאבים

מותר להמשיך ולקחת גם בט' באב. אם יש צורך, אפשר לקח אותם גם עם מעם מים.

מקורות