Ask The Rabbi

נושא:

כביסה בתשעת הימים

 

אם באים אורחים מהמשפחה המורחבת להתארח בתשעת הימים, ולא נעים להשאיר המצעים שעל המיטות שהיו עד עתה, האם ניתן להחליפם בימים אלו?

מקורות