יעקב ועשו – בעולמות

למדנו שיעקב זה עולם התיקון, ועשו זה עולם התוהו, ויש מאבק בניהם על הבכורה, ולאחר בירור מתגלה שלמעשה יעקב הוא הבירור. אם הבנתי נכון זה אומר שהמקבילה הרוחנית האמיתית (או אולי נכון יותר הפנימית יותר או העליונה יותר)  של יעקב זה עולם א"ק, אלא שא"ק למיטב זכרוני כולל את הכל, וגם את התוהו. אם עד כאן יש טעויות בהבנתי את הדברים אשמח אם תתקנו, ואם לא, האם אפשר להסיק מכך שיעקב בעצם כולל גם את עשו באיזה שהוא אופן? 

יעקב שורשו מעולם התיקון ועשו שרשו מעולם התוהו. עולם התהו הוא למעלה מעולם התיקון, ולכן עשו הוא הבכור. אבל בשרש, עולם התיקון הוא למעלה מהתוהו ולכן ביצירה קדם דווקא יעקב, וכמו שהתגלה במכירת הבכורה ליעקב. בעולם התוהו עוצמות האור גבוהות יותר מעולם התיקון, ולכן הוא נחשב עולם נעלה יותר, אבל היה שם שבירה ומזה השתלשלו הקליפות. בעולם התיקון האורות יותר חלשים ולכן הם יכולים להיות בהתכללות. אבל הסיבה האמיתית להתכללות בעולם התיקון, כי בעולם התיקון מאירה הארה מעולם א"ק שלמעלה גם מהתוהו. דוגמא: כאשר שני אנשים מושכים כל אחד לכיון אחר יכול להיות שבירה, אך כאשר שניהם מבינים שיש רצון וכוונה הכללית בשניהם הם יכולים להתאחד. וכך בעולם האצילות כל ספירה הרגישה את מקורה האלוקי כפי שזה ברצון הכללי של א"ק ולכן יכלה להתכלל בשניה. מכאן ששרש יעקב הוא בתיקון, אך זה שבתיקון יש התכללות הוא בגלל ששם מאיר השרש כפי שזה בא"ק. ולכן הבירור של עשו נעשה על ידי יעקב, כי בשביל לברר את התוהו צריך להמשיך ממקום גבוה יותר שהוא א"ק. הענין בהרחבה מתואר בתורה אור פרשת וישלח, ובמקומות נוספים בחסידות.

מקורות