fbpx

ילד שלא שם כיפה

יש לי ילד בן עוד מעט 3 שעד עכשיו לא שם כיפה… ולא רוצה לשים עכשיו… איך להתייחס לנושא.?

שלום וברכה,
יש לנהוג איתו במתינות, לאט לאט ולא בכח. להמשיך להרעיף עליו הרבה חום ואהבה. במקביל ובלי לחץ, לעורר בו את הרצון והחשק ללבוש כיפה, לעשות מזה ענין טוב וחיובי, אולי להציע לו סוג כיפה אחר עם צבע יותר מעניין וכדומה. העיקר כאן הוא הקניית הרגלים בנחת ולא צריך להילחץ כלל..

מקורות