fbpx

ייחודיות שיטת החסידות

כאשר אנחנו חוקרים את תמונות העבר, מה ההבדל בין השיטה הזאת לשיטה הפסיכואנליטית שגם הם חוקרים את העבר?

התמונות אמנם מהעבר – אבל אנחנו לא חופרים בעבר, המטרה היא להעזר לשנות את הנקודת תפיסה העכשווית שלנו. לוקחים מהתמונות עוד הסברים למצב העכשווי בראש. אנחנו מחפשים את ההיגיון המעוות ומתקנים אותו.

מקורות