יחוד - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: צניעות

יחוד

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר לנסוע בלילה במכונית, יחד עם נהג גוי, כאשר מצטרף לנסיעה עוד גבר יהודי.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
אסור, עד שיהיו חוץ מהנהג עוד ב' גברים יהודים.

מקורות

ראה בספר נטעי גבריאל דיני יחוד (פרק יד אות ב): אסור לאיש לנסוע בדרך עם נכרי, עד שיהיו עוד שני אנשים.


ובהערה ב' שם: שו"ע יו"ד סימן קנג, סעיף ג. ואוצה"פ סקכ"ה אות ז' בשם שו"ת עמק הלכה, דאצל נכרית אסור אף שבעלה עמה, דחיישינן אם יצטרך הבעל לנקביו יהיה איסור יחוד, דהא נכרית אינה בגדר זה שתהא אימתו עליו כשאינה עמו.


דילוג לתוכן