Ask The Rabbi

נושא:

יחוד בנסיעה במונית

שלום הרב רציתי לשאול אם אני חוזר מהעבודה בלילה מאוחר עם מונית האם צריך להקפיד שזה יהיה בן? אם הגיעה בסוף בת מה אני צריך לעשות?

יש להקפיד שזה יהיה גבר. באם אין ברירה, ניתן להקל, בפרט אם מדובר על כביש ראשי ומואר, ובלבד שמדובר על אנשים כשרים.

מקורות