fbpx

נושא: חגים

יום כיפור לאחר ראש השנה

תאריך העלאה: 23.08.2018 – 08:45

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

למה בבקשת סליחה של יום כיפור מגיעה אחרי ראש השנה לא קודם כל צריך לבקש סליחה ואחרי זה את כל הענין של ראש השנה?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שלום וברכה


אולי אפשר לבאר זאת כך בדרך החסידות:


ראש השנה שהוא יום ברוא אדם הראשון עניינו קבלת המלכות של ה', וכפי שהאדם הראשון ביום בריאתו המליך את ה' למלך. זהו יצירת עצם הקשר שבין יהודי לקב"ה, על ידי ההכרה שהקב"ה הוא מלך העולם ומלך ישראל, וכפי שמוזכר בהרחבה בתפילות ראש השנה. זהו עניינה של תקיעת שופר, והבקשות בתפילה "מלוך על העולם כולו בכבודך".


אמנם בראש השנה ישנו גם הדין והמשפט על השנה החדשה, ולכן צריך לעשות את ההכנות בתשובה ותפילה וצדקה וכו', אבל מהותו של היום – זה עצם יצירת הקשר וקבלת מלכותו.


רק אחרי שקיבלנו על עצמנו את ה' כמלך, שייך לדון באופן שלם על העניינים הבלתי רצויים שהיו, לבקש עליהם סליחה, ולקבל את מחילות של ה' בכח יום הכיפורים, בו מתגלה הקשר העמוק של יהודי עם ה' המכפר על כל הפגמים.


כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


 

מקורות

דילוג לתוכן