יום הולדת למישהו בעולם האמת

האם מבצע יום הולדת של הרבי הוא רק לחיים או גם למישהו שכבר בעולם האמת?

מביא הרבי בשיחתו, פרשת חיי שרה (מובאת בליקוטי שיחות חלק ה', שיחה א' סעיף י) שישנה רשימה של כ"ק מו"ח אדמו"ר מיום כ' מרחשון תש"ה, ושם כתוב שאביו אמר לו ש"במעת לעת זה שנתמלאו שמונים וארבע שנים לירידת נשמתי בעולם התחתון הנה יהיו אצלי אורחים טובים, וכפי הסדר הנה כל אחד מכ"ק רבותינו ואבותינו הקדושים יאמר דרוש על פסוק דקאפיטל פד".


מכך ראינו, שגם בעולם הבא ישנו מושג של זמן, ואף בתור המשך לחיי העולם הזה. ששנותיו של אדם נמנות לו בהתאם לסדרי הזמן כאן למטה.


ומכך אפשר ללמוד בבירור, שקיים ענין יום הולדת גם למי שהוא בעולם האמת. אך כמובן וברור, שמה ששייך אלינו, בעולם הזה, הוא ציון יום ההולדת שלו, הזכרון במעשיו הטובים והלימוד מדרכיו.


בכך אנו מציינים את יום הולדתו, וגורמים לנשמתו נחת רוח בעולם האמת.

מקורות

כמצוין בגוף התשובה.