Ask The Rabbi

נושא:

טעות בספירת העומר

אם אחד אמר את השבוע הנכון ולא את המספר של הימים, האם יצא ידי חובה ספירת העומר?

 אם הזכיר רק השבועות ללא מספר הימים כלל (לדוגמא היום השבוע השלישי לעומר) לא יצא ידי חובה, אלא אם כן השלים למחרת עד השקיעה את הספירה הנכונה. אם לדוגמא אמר ביום ה22 -  היום השבוע השלישי ויום אחד לעומר, יצא ידי חובה, כי הזכיר גם את הימים.


וראוי לקרוא את ספירת העומר מתוך סידור, על מנת לקרוא בצורה מדוייקת וללא טעויות.

מקורות