fbpx

טיפים לרגשות נכונים

האם יש טיפים איך אנו כשליחות יכולות לעבוד על עצמנו להפנות את הרגש למקום נכון?

לחשוב "כיוון שאני שליח של הרבי אני עסוק במשימה, והתוצאות זה בידיו של הרבי..". כך אני יכול להיות שמח ועסוק בפעילות. שליח בגימטרייה שמח. כיוון שהוא עסוק בשליחות ובדבר האמיתי זה מביא את השמחה.

מקורות