טהרת המשפחה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

טהרת המשפחה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אשה שסובלת מכינים, וחל ליל טבילתה במוצ"ש, (שדינה שעושה ההכנות מער"ש, חפיפה וכו'), האם יש עניין שתחפוף שוב במוצ"ש.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
מאחר וסובלת מכינים, תעשה שוב חפיפה, ולא תסמוך על החפיפה שעשתה מער"ש.

מקורות

דבר זה תלוי בסברה, שמאחר וסובלת מכינים, הרי שזה מצוי להוות חציצה, (ראה מעין זה במשנה ברורה סימן כז ס"ק יד: דבר חוצץ – אפילו חציצה כל דהוא ונכון ליזהר לכתחילה אפי' בכנה חיה שלא יהא מפסיק בין התפילין לבשר ועכ"פ בכנה מתה ועפר יש ליזהר וע"כ יש נוהגין לרחוץ מקום הנחת התפילין). ולכן לא תסמוך על החפיפה מערב שבת, אלא תחפוף סמוך לטבילתה, במוצ"ש.


דילוג לתוכן