חבישת כיפה בטבילה במקווה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שאלה

הייתי במקוווה, וראיתי שם מישהו שנכנס למים עם הכיפה, ובתוך המים הוא מוריד. האם יש פה הידור? מנהג? או שבכלל זהו מנהג שוטים?

תשובה

ראשית אין זה מנהג שוטים. מובא בספרים שצדיקים וקדושים
נהגו להקפיד שהכיסוי ראש יישאר על ראשם אפילו בכניסה למים
ורק בעת הטבילה עצמה הסירו אותו.
וישנם סיפורים רבים על חסידים גדולים שהקפידו לנהוג כך.

אך מעיקר הדין אין חיוב ללבוש כיפה בטבילה ואף לא בחדר הפנימי של בית המרחץ
הסמוך לבור הטבילה. (אך בחדרים הנוספים של בית המרחץ שמתלבש בהם,
יש להקפיד שהכיפה תישאר בראש ויוריד אותה בסוף הורדת שאר הבגדים
וכמו"כ להקפיד להלבישה ראשונה בהתלבשותו).

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו


דילוג לתוכן